interpenetrate

interpenetrate là gì? Ý nghĩa của từ interpenetrate thấm vào nhau, thâm nhập sâu sắc, xuyên vào nhau

  • interpenetrate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ interpenetrate là gì ?
  • interpenetrate là gì trong toán học ?
  • interpenetrate dịch
  • interpenetrate dictionary
  • interpenetrate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ interpenetrate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ interpenetrate trong toán học
  • interpenetrate tiếng việt là gì ?
  • What is interpenetrate in english ?