interconnection

interconnection là gì? Ý nghĩa của từ interconnection mt.sự nối, sự liên kết với nhau (trong sơ đồ)

  • interconnection là gì ?

  • Ý nghĩa của từ interconnection là gì ?
  • interconnection là gì trong toán học ?
  • interconnection dịch
  • interconnection dictionary
  • interconnection là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ interconnection trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ interconnection trong toán học
  • interconnection tiếng việt là gì ?
  • What is interconnection in english ?