intensional logic

intensional logic là gì? Ý nghĩa của từ intensional logic lôgic nội hàm

  • intensional logic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ intensional logic là gì ?
  • intensional logic là gì trong toán học ?
  • intensional logic dịch
  • intensional logic dictionary
  • intensional logic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ intensional logic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ intensional logic trong toán học
  • intensional logic tiếng việt là gì ?
  • What is intensional logic in english ?