intend

intend là gì? Ý nghĩa của từ intend có ý định; có nghĩa là; hiểu là

  • intend là gì ?

  • Ý nghĩa của từ intend là gì ?
  • intend là gì trong toán học ?
  • intend dịch
  • intend dictionary
  • intend là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ intend trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ intend trong toán học
  • intend tiếng việt là gì ?
  • What is intend in english ?