intact

intact là gì? Ý nghĩa của từ intact nguyên vẹn

  • intact là gì ?

  • Ý nghĩa của từ intact là gì ?
  • intact là gì trong toán học ?
  • intact dịch
  • intact dictionary
  • intact là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ intact trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ intact trong toán học
  • intact tiếng việt là gì ?
  • What is intact in english ?