installation

installation là gì? Ý nghĩa của từ installation sự thiết lập, sự lắp ráp

  • installation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ installation là gì ?
  • installation là gì trong toán học ?
  • installation dịch
  • installation dictionary
  • installation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ installation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ installation trong toán học
  • installation tiếng việt là gì ?
  • What is installation in english ?