inscribed sphere

inscribed sphere là gì? Ý nghĩa của từ inscribed sphere hình cầu nội tiếp

  • inscribed sphere là gì ?

  • Ý nghĩa của từ inscribed sphere là gì ?
  • inscribed sphere là gì trong toán học ?
  • inscribed sphere dịch
  • inscribed sphere dictionary
  • inscribed sphere là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ inscribed sphere trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ inscribed sphere trong toán học
  • inscribed sphere tiếng việt là gì ?
  • What is inscribed sphere in english ?