injective hull

injective hull là gì? Ý nghĩa của từ injective hull bao nội xạ

  • injective hull là gì ?

  • Ý nghĩa của từ injective hull là gì ?
  • injective hull là gì trong toán học ?
  • injective hull dịch
  • injective hull dictionary
  • injective hull là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ injective hull trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ injective hull trong toán học
  • injective hull tiếng việt là gì ?
  • What is injective hull in english ?