inject

inject là gì? Ý nghĩa của từ inject nội xạ, đưa vào, phun vào

  • inject là gì ?

  • Ý nghĩa của từ inject là gì ?
  • inject là gì trong toán học ?
  • inject dịch
  • inject dictionary
  • inject là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ inject trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ inject trong toán học
  • inject tiếng việt là gì ?
  • What is inject in english ?