initial state

initial state là gì? Ý nghĩa của từ initial state xib.trạng thái trong

  • initial state là gì ?

  • Ý nghĩa của từ initial state là gì ?
  • initial state là gì trong toán học ?
  • initial state dịch
  • initial state dictionary
  • initial state là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ initial state trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ initial state trong toán học
  • initial state tiếng việt là gì ?
  • What is initial state in english ?