initial conditions

initial conditions là gì? Ý nghĩa của từ initial conditions điều kiện ban đầu

  • initial conditions là gì ?

  • Ý nghĩa của từ initial conditions là gì ?
  • initial conditions là gì trong toán học ?
  • initial conditions dịch
  • initial conditions dictionary
  • initial conditions là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ initial conditions trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ initial conditions trong toán học
  • initial conditions tiếng việt là gì ?
  • What is initial conditions in english ?