initial condition

initial condition là gì? Ý nghĩa của từ initial condition điều kiện ban đầu

  • initial condition là gì ?

  • Ý nghĩa của từ initial condition là gì ?
  • initial condition là gì trong toán học ?
  • initial condition dịch
  • initial condition dictionary
  • initial condition là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ initial condition trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ initial condition trong toán học
  • initial condition tiếng việt là gì ?
  • What is initial condition in english ?