inflect

inflect là gì? Ý nghĩa của từ inflect uốn

  • inflect là gì ?

  • Ý nghĩa của từ inflect là gì ?
  • inflect là gì trong toán học ?
  • inflect dịch
  • inflect dictionary
  • inflect là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ inflect trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ inflect trong toán học
  • inflect tiếng việt là gì ?
  • What is inflect in english ?