infinity

infinity là gì? Ý nghĩa của từ infinity vô số, vô cực, vô hạn, vô tận

Vô cực là một khái niệm trừu tượng được sử dụng để mô tả một cái gì đó là vô tận hoặc vô biên. Nó có vai trò rất quan trọng trong toán học, vũ trụ học, vật lý, điện toán, nghệ thuật và rất nhiều ngành khoa học khác nữa.

 

  • infinity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ infinity là gì ?
  • infinity là gì trong toán học ?
  • infinity dịch
  • infinity dictionary
  • infinity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ infinity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ infinity trong toán học
  • infinity tiếng việt là gì ?
  • What is infinity in english ?