infimum

infimum là gì? Ý nghĩa của từ infimum cân dưới đúng

  • infimum là gì ?

  • Ý nghĩa của từ infimum là gì ?
  • infimum là gì trong toán học ?
  • infimum dịch
  • infimum dictionary
  • infimum là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ infimum trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ infimum trong toán học
  • infimum tiếng việt là gì ?
  • What is infimum in english ?