inferential

inferential là gì? Ý nghĩa của từ inferential log.(thuộc) suy luận, kết luận

  • inferential là gì ?

  • Ý nghĩa của từ inferential là gì ?
  • inferential là gì trong toán học ?
  • inferential dịch
  • inferential dictionary
  • inferential là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ inferential trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ inferential trong toán học
  • inferential tiếng việt là gì ?
  • What is inferential in english ?