inference

inference là gì? Ý nghĩa của từ inference suy luận; kết luận

  • inference là gì ?

  • Ý nghĩa của từ inference là gì ?
  • inference là gì trong toán học ?
  • inference dịch
  • inference dictionary
  • inference là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ inference trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ inference trong toán học
  • inference tiếng việt là gì ?
  • What is inference in english ?