indicator

indicator là gì? Ý nghĩa của từ indicator làm chỉ tiêu; bộ phận chỉ

  • indicator là gì ?

  • Ý nghĩa của từ indicator là gì ?
  • indicator là gì trong toán học ?
  • indicator dịch
  • indicator dictionary
  • indicator là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ indicator trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ indicator trong toán học
  • indicator tiếng việt là gì ?
  • What is indicator in english ?