index of inertia

index of inertia là gì? Ý nghĩa của từ index of inertia chỉ số quán tính

  • index of inertia là gì ?

  • Ý nghĩa của từ index of inertia là gì ?
  • index of inertia là gì trong toán học ?
  • index of inertia dịch
  • index of inertia dictionary
  • index of inertia là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ index of inertia trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ index of inertia trong toán học
  • index of inertia tiếng việt là gì ?
  • What is index of inertia in english ?