incompressible

incompressible là gì? Ý nghĩa của từ incompressible không nén được

  • incompressible là gì ?

  • Ý nghĩa của từ incompressible là gì ?
  • incompressible là gì trong toán học ?
  • incompressible dịch
  • incompressible dictionary
  • incompressible là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ incompressible trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ incompressible trong toán học
  • incompressible tiếng việt là gì ?
  • What is incompressible in english ?