impact resistance

impact resistance là gì? Ý nghĩa của từ impact resistance độ bền va chạm, độ dai

  • impact resistance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ impact resistance là gì ?
  • impact resistance là gì trong toán học ?
  • impact resistance dịch
  • impact resistance dictionary
  • impact resistance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ impact resistance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ impact resistance trong toán học
  • impact resistance tiếng việt là gì ?
  • What is impact resistance in english ?