immediate successor

immediate successor là gì? Ý nghĩa của từ immediate successor phần tử ngay sau

  • immediate successor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ immediate successor là gì ?
  • immediate successor là gì trong toán học ?
  • immediate successor dịch
  • immediate successor dictionary
  • immediate successor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ immediate successor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ immediate successor trong toán học
  • immediate successor tiếng việt là gì ?
  • What is immediate successor in english ?