ill-conditinned

ill-conditinned là gì? Ý nghĩa của từ ill-conditinned điều kiện xấu

  • ill-conditinned là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ill-conditinned là gì ?
  • ill-conditinned là gì trong toán học ?
  • ill-conditinned dịch
  • ill-conditinned dictionary
  • ill-conditinned là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ill-conditinned trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ill-conditinned trong toán học
  • ill-conditinned tiếng việt là gì ?
  • What is ill-conditinned in english ?