idempotent

idempotent là gì? Ý nghĩa của từ idempotent lũy đẳng

  • idempotent là gì ?

  • Ý nghĩa của từ idempotent là gì ?
  • idempotent là gì trong toán học ?
  • idempotent dịch
  • idempotent dictionary
  • idempotent là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ idempotent trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ idempotent trong toán học
  • idempotent tiếng việt là gì ?
  • What is idempotent in english ?