hydraulic radius

hydraulic radius là gì? Ý nghĩa của từ hydraulic radius Cơ.bán kính thủy lực

  • hydraulic radius là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hydraulic radius là gì ?
  • hydraulic radius là gì trong toán học ?
  • hydraulic radius dịch
  • hydraulic radius dictionary
  • hydraulic radius là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hydraulic radius trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hydraulic radius trong toán học
  • hydraulic radius tiếng việt là gì ?
  • What is hydraulic radius in english ?