hydraulic engineering

hydraulic engineering là gì? Ý nghĩa của từ hydraulic engineering kỹ thuật thủy lợi

  • hydraulic engineering là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hydraulic engineering là gì ?
  • hydraulic engineering là gì trong toán học ?
  • hydraulic engineering dịch
  • hydraulic engineering dictionary
  • hydraulic engineering là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hydraulic engineering trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hydraulic engineering trong toán học
  • hydraulic engineering tiếng việt là gì ?
  • What is hydraulic engineering in english ?