homothetic

homothetic là gì? Ý nghĩa của từ homothetic vị tự, đồng dạng

  • homothetic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ homothetic là gì ?
  • homothetic là gì trong toán học ?
  • homothetic dịch
  • homothetic dictionary
  • homothetic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ homothetic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ homothetic trong toán học
  • homothetic tiếng việt là gì ?
  • What is homothetic in english ?