homomorphy

homomorphy là gì? Ý nghĩa của từ homomorphy đs.tính đồng cấu

  • homomorphy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ homomorphy là gì ?
  • homomorphy là gì trong toán học ?
  • homomorphy dịch
  • homomorphy dictionary
  • homomorphy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ homomorphy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ homomorphy trong toán học
  • homomorphy tiếng việt là gì ?
  • What is homomorphy in english ?