homomorphous

homomorphous là gì? Ý nghĩa của từ homomorphous đs.đồng cấu

  • homomorphous là gì ?

  • Ý nghĩa của từ homomorphous là gì ?
  • homomorphous là gì trong toán học ?
  • homomorphous dịch
  • homomorphous dictionary
  • homomorphous là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ homomorphous trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ homomorphous trong toán học
  • homomorphous tiếng việt là gì ?
  • What is homomorphous in english ?