homomorphism

homomorphism là gì? Ý nghĩa của từ homomorphism [sự, tính, phép] đồng cấu

  • homomorphism là gì ?

  • Ý nghĩa của từ homomorphism là gì ?
  • homomorphism là gì trong toán học ?
  • homomorphism dịch
  • homomorphism dictionary
  • homomorphism là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ homomorphism trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ homomorphism trong toán học
  • homomorphism tiếng việt là gì ?
  • What is homomorphism in english ?