hinged

hinged là gì? Ý nghĩa của từ hinged tiếp hợp

  • hinged là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hinged là gì ?
  • hinged là gì trong toán học ?
  • hinged dịch
  • hinged dictionary
  • hinged là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hinged trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hinged trong toán học
  • hinged tiếng việt là gì ?
  • What is hinged in english ?