hinged beam

hinged beam là gì? Ý nghĩa của từ hinged beam dầm tiết hợp

  • hinged beam là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hinged beam là gì ?
  • hinged beam là gì trong toán học ?
  • hinged beam dịch
  • hinged beam dictionary
  • hinged beam là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hinged beam trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hinged beam trong toán học
  • hinged beam tiếng việt là gì ?
  • What is hinged beam in english ?