hinge moment

hinge moment là gì? Ý nghĩa của từ hinge moment mômen tiếp hợp

  • hinge moment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hinge moment là gì ?
  • hinge moment là gì trong toán học ?
  • hinge moment dịch
  • hinge moment dictionary
  • hinge moment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hinge moment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hinge moment trong toán học
  • hinge moment tiếng việt là gì ?
  • What is hinge moment in english ?