hinge

hinge là gì? Ý nghĩa của từ hinge bản lề, khớp nối; sự treo

  • hinge là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hinge là gì ?
  • hinge là gì trong toán học ?
  • hinge dịch
  • hinge dictionary
  • hinge là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hinge trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hinge trong toán học
  • hinge tiếng việt là gì ?
  • What is hinge in english ?