heterogeneous

heterogeneous là gì? Ý nghĩa của từ heterogeneous không thuần nhất, không đơn loại phức tạp

  • heterogeneous là gì ?

  • Ý nghĩa của từ heterogeneous là gì ?
  • heterogeneous là gì trong toán học ?
  • heterogeneous dịch
  • heterogeneous dictionary
  • heterogeneous là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ heterogeneous trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ heterogeneous trong toán học
  • heterogeneous tiếng việt là gì ?
  • What is heterogeneous in english ?