heptahedron

heptahedron là gì? Ý nghĩa của từ heptahedron khối bảy mặt

  • heptahedron là gì ?

  • Ý nghĩa của từ heptahedron là gì ?
  • heptahedron là gì trong toán học ?
  • heptahedron dịch
  • heptahedron dictionary
  • heptahedron là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ heptahedron trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ heptahedron trong toán học
  • heptahedron tiếng việt là gì ?
  • What is heptahedron in english ?