heptagon

heptagon là gì? Ý nghĩa của từ heptagon hình bảy góc

  • heptagon là gì ?

  • Ý nghĩa của từ heptagon là gì ?
  • heptagon là gì trong toán học ?
  • heptagon dịch
  • heptagon dictionary
  • heptagon là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ heptagon trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ heptagon trong toán học
  • heptagon tiếng việt là gì ?
  • What is heptagon in english ?