hendecahedron

hendecahedron là gì? Ý nghĩa của từ hendecahedron khối mười một mặt

  • hendecahedron là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hendecahedron là gì ?
  • hendecahedron là gì trong toán học ?
  • hendecahedron dịch
  • hendecahedron dictionary
  • hendecahedron là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hendecahedron trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hendecahedron trong toán học
  • hendecahedron tiếng việt là gì ?
  • What is hendecahedron in english ?