heat equation

heat equation là gì? Ý nghĩa của từ heat equation phương trình truyền nhiệt

  • heat equation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ heat equation là gì ?
  • heat equation là gì trong toán học ?
  • heat equation dịch
  • heat equation dictionary
  • heat equation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ heat equation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ heat equation trong toán học
  • heat equation tiếng việt là gì ?
  • What is heat equation in english ?