hazard

hazard là gì? Ý nghĩa của từ hazard mạo hiểm; nguy hiểm; trch. trò chơi đen đỏ, sự may rủi

  • hazard là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hazard là gì ?
  • hazard là gì trong toán học ?
  • hazard dịch
  • hazard dictionary
  • hazard là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hazard trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hazard trong toán học
  • hazard tiếng việt là gì ?
  • What is hazard in english ?