hafd

hafd là gì? Ý nghĩa của từ hafd rắn, cứng, xác định, chặt chẽ

  • hafd là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hafd là gì ?
  • hafd là gì trong toán học ?
  • hafd dịch
  • hafd dictionary
  • hafd là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hafd trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hafd trong toán học
  • hafd tiếng việt là gì ?
  • What is hafd in english ?