gyoscopie

gyoscopie là gì? Ý nghĩa của từ gyoscopie (thuộc) con quay hồi chuyển

  • gyoscopie là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gyoscopie là gì ?
  • gyoscopie là gì trong toán học ?
  • gyoscopie dịch
  • gyoscopie dictionary
  • gyoscopie là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gyoscopie trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gyoscopie trong toán học
  • gyoscopie tiếng việt là gì ?
  • What is gyoscopie in english ?