granulate

granulate là gì? Ý nghĩa của từ granulate vl.làm thành hạt

  • granulate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ granulate là gì ?
  • granulate là gì trong toán học ?
  • granulate dịch
  • granulate dictionary
  • granulate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ granulate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ granulate trong toán học
  • granulate tiếng việt là gì ?
  • What is granulate in english ?