granular

granular là gì? Ý nghĩa của từ granular vl.(thuộc) hạt (nhỏ)

  • granular là gì ?

  • Ý nghĩa của từ granular là gì ?
  • granular là gì trong toán học ?
  • granular dịch
  • granular dictionary
  • granular là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ granular trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ granular trong toán học
  • granular tiếng việt là gì ?
  • What is granular in english ?