govern

govern là gì? Ý nghĩa của từ govern điều khiển, điểu chỉnh; cai quản

  • govern là gì ?

  • Ý nghĩa của từ govern là gì ?
  • govern là gì trong toán học ?
  • govern dịch
  • govern dictionary
  • govern là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ govern trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ govern trong toán học
  • govern tiếng việt là gì ?
  • What is govern in english ?