gore

gore là gì? Ý nghĩa của từ gore múi (cầu)

  • gore là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gore là gì ?
  • gore là gì trong toán học ?
  • gore dịch
  • gore dictionary
  • gore là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gore trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gore trong toán học
  • gore tiếng việt là gì ?
  • What is gore in english ?