global

global là gì? Ý nghĩa của từ global toàn cục, xét toàn diện; (thuộc) quả đất

  • global là gì ?

  • Ý nghĩa của từ global là gì ?
  • global là gì trong toán học ?
  • global dịch
  • global dictionary
  • global là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ global trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ global trong toán học
  • global tiếng việt là gì ?
  • What is global in english ?