given

given là gì? Ý nghĩa của từ given đã cho; xác định

  • given là gì ?

  • Ý nghĩa của từ given là gì ?
  • given là gì trong toán học ?
  • given dịch
  • given dictionary
  • given là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ given trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ given trong toán học
  • given tiếng việt là gì ?
  • What is given in english ?