girth

girth là gì? Ý nghĩa của từ girth sự đo vòng tròn; phần xung quanh; chu vi thiết diện

  • girth là gì ?

  • Ý nghĩa của từ girth là gì ?
  • girth là gì trong toán học ?
  • girth dịch
  • girth dictionary
  • girth là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ girth trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ girth trong toán học
  • girth tiếng việt là gì ?
  • What is girth in english ?