gimbal

gimbal là gì? Ý nghĩa của từ gimbal la bàn Cacđăng; khớp Cacđăng

  • gimbal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gimbal là gì ?
  • gimbal là gì trong toán học ?
  • gimbal dịch
  • gimbal dictionary
  • gimbal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gimbal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gimbal trong toán học
  • gimbal tiếng việt là gì ?
  • What is gimbal in english ?